Astma is een chronische, blijvende ontsteking van de longen.

Kenmerken
Mensen die lijden aan astma, hebben periodiek optredende piepende ademhaling, zijn kortademig, hebben last van benauwdheid en moeten vaak hoesten. Door het hoesten produceren de longen slijmen, die vaak niet naar boven komt. De aanvallen komen het duidelijkst voor ’s nachts, in de vroege ochtend, na een inspanning en na het inademen van koude lucht. Er zijn bepaalde personen die amper iets merken van hun astma, terwijl anderen er constant last van hebben.

Oorzaken
Het wordt veroorzaakt door complexe en niet volledig bekende interacties tussen omgeving en je genetica. Ze kunnen ontstaan wanneer er prikkelende stoffen worden ingeademd, zoals allergenen (huisstofmijt, pollen, schimmels…) of koude lucht. Ook kan dit door lichamelijke inspanning, een infectie of door bepaalde geneesmiddelen.

Hoe ontdekken?
Ondanks dat het goed herkend wordt, is er geen definitie die algemeen aanvaard word. Er is ook geen specifieke test, en de diagnose wordt vaak gebaseerd op de symptomen en de reactie op bepaalde therapieën. Spirometrie, die de longfunctie meet, kan wel worden gebruikt om de diagnose te bevestigen.

Genezing
Er zijn geneesmiddelen die ervoor zorgen dat de oorzaak weggenomen wordt, wel kunnen de symptomen behandeld worden. Deze behandeling moet per persoon bekeken worden en kan ervoor zorgen dat het dragelijk is voor de patiënt. Vaak moet deze dan ook een verandering in levensstijl doorvoeren zoals proberen zoveel mogelijk allergenen te vermijden en niet te roken.

De prognose voor kinderen en volwassen met astma is in de westerse wereld zeer goed. Er komt amper sterfte of invaliditeit voor met als basis astma.