De voedingsdriehoek bestaat al sinds 1997 en werd door de jaren heen lichtjes bijgewerkt. Maar nu heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven deze volledig omgegooid. Want wat is nu precies gezonde voeding? Hoe kan je ervoor zorgen dat je werkelijk gezond eet ondanks alle tegenstrijdige berichten in de media? De voedingsdriehoek heeft als doel dat het voor iedereen haalbaar is om gezond te eten. Hier een overzicht zodat je weer helemaal up-to-date bent met de nieuwe driehoek die je helpt bij dit proces.

Duurzaam
Voor het eerst houdt de voedingsdriehoek ook rekening met de impact op het milieu en houdt het niet meer enkel rekening met wat gezond is. Voornamelijk houdt het rekening met de uitstoot van broeikasgassen en daarnaast ook naar de watervoetafdruk. De watervoetafdruk is de totale hoeveelheid zoet water die gebruikt is om alle goederen en diensten te produceren die door deze persoon of gemeenschap worden geconsumeerd. Producten die gezond zijn en het milieu het minst belasten, staan meer bovenaan.

Onafhankelijk
Er werd deze keer een extra groep experten geraadpleegd. Niet enkel voedingsdeskundigen, maar ook psychologen, overheidsvertegenwoordiger voor gezondheid en bewegingsdeskundigen kregen deze keer inspraak.

Bruikbaar
De nieuwe driehoek is bruikbaar voor wie snel wil weten hoe je gezond kunt eten. Het vorige model werd voornamelijk gebruikt door diëtisten, dokters en leraars en deze moesten de uitgebreide brochure die er bij zat gebruiken indien ze de driehoek correct wilden toepassen. Dit is nu niet meer nodig.

Op zijn kop
De nieuwe driehoek staat op zijn kop. Vroeger creëerde het de indruk dat wat bovenaan stond positief was, maar dat was niet het geval. De bovenste delen werden vroeger het best vermeden en nu is dit dus omgekeerd. Ook worden er geen hoeveelheden meer vermeld, omdat deze verschillen van persoon tot persoon. Een topatleet heeft grotere hoeveelheden nodig dan een persoon die de ganse dag op een stoel achter een bureau zit.

Geen beweging
Vroeger werd beweging ook in de driehoek vermeld, nu heeft deze een afzonderlijke driehoek gekregen, de bewegingsdriehoek. Deze probeert mensen bewust te maken en te motiveren tot een gezondere leefstijl. Zit minder lang stil en beweeg mee, je kan dit stap voor stap doen en zoek voor jezelf een gezonde mix tussen zitten en bewegen.

Kleuren
Een verschillend niveau, een verschillend kleur. Gaande van donkergroen tot rood worden de gezondheidseffecten weerspiegeld. Donkergroen als bewezen positief, lichtgroen positief/neutraal/geen bewezen effect en oranje als bewezen negatief effect op de gezondheid, maar met nog nuttige voedingsstoffen aanwezig. Rood wordt beschouwd als een overbodig voedingsmiddel. Deze laat je dus best aan de kant staan wanneer je inkopen doet. Deze beslaat voornamelijk fastfood en alcohol.

Dus hoe kunnen we deze nieuwe driehoek nu snel samenvatten:

  • Meer plantaardige dan dierlijke voeding
  • Vermijd extreem bewerkt voedsel
  • Geen overconsumptie