De homeopathische geneeskunde is een holistische geneeskunst. Dat wil zeggen dat niet de ziekte centraal staat, maar de patiënt als mens. Een ziekte is nooit een op zichzelf staande aandoening. Integendeel, een ziekte gaat altijd gepaard met een aantal symptomen, gemoedstoestanden en modaliteiten. Dit zijn interessante gegevens voor een homeopaat, omdat dit soort gegevens informatie geeft over welk homeopathisch geneesmiddel mogelijk nodig is om de patiënt te genezen.

Patiëntrelatiebeheer

Voor een homeopathische arts is het zeer belangrijk dat de patiëntgegevens direct tevoorschijn kunnen worden gehaald indien hij of zij deze nodig heeft, bijvoorbeeld tijdens een (telefonisch) consult. Deze gegevens bestaan – behalve uit algemene persoonlijke gegevens – uit onder meer de (medische) geschiedenis van de patiënt, de geneesmiddelen die tot dan toe aan de patiënt zijn voorgeschreven en het verloop van de genezing. Tegenwoordig maken talloze bedrijven gebruik van het innovatieve CRM-systeem, waarover uitgebreide informatie bij https://www.lime-technologies.nl verkregen kan worden. Dit systeem is inmiddels ook zeer functioneel gebleken om een goede patiëntenrelatie te bewerkstelligen: het zorgt er namelijk voor dat er een heldere manier van communiceren kan plaatsvinden tussen de homeopathische arts en zijn patiënt, waarbij de benodigde gegevens van de patiënt direct opvraagbaar zijn.

Homeopathisch consult

Bij een bezoek aan de homeopathische praktijk zal de homeopaat allerlei vragen stellen aan de patiënt: niet alleen over de aandoening en de symptomen van de patiënt, maar ook over de situatie die daaraan vooraf is gegaan (bijvoorbeeld het verlies van een geliefd persoon), de gemoedsgesteldheden die met de symptomen gepaard gaan (zoals paniekaanvallen) en de modaliteiten. Het gaat hier om erg veel informatie en voor het eerste consult wordt dan ook een uur uitgetrokken. De daaropvolgende consulten zullen echter niet zoveel tijd in beslag nemen. Indien de homeopaat over een goed functionerend CRM-systeem beschikt zullen de gegevens van de patiënt immers direct opvraagbaar zijn en zal een volgend consult vlot verlopen.

Repertorium

Nadat alle benodigde gegevens van de patiënt zijn verzameld, maakt de homeopathische arts gebruik van een repertorium om te kijken welke homeopathische geneesmiddelen eventueel in aanmerking komen om de patiënt te genezen. Een repertorium is een index van verschillende symptomen en gemoedsgesteldheden, die elk verwijzen naar een klein aantal homeopathische geneesmiddelen. Vervolgens gaat de homeopaat turven: naar welk homeopathisch medicijn wordt het meest verwezen? Vaak levert dit turven ongeveer vier à vijf homeopathische geneesmiddelen op, waaruit de juiste keuze dient te worden gemaakt.

Materia Medica

Om een definitieve keuze te kunnen maken gaat de homeopathische arts de overgebleven homeopathische medicijnen toetsen aan de beschrijvingen van de betreffende geneesmiddelen in de Materia Medica. Een Materia Medica is een naslagwerk waarin (bijna) alle homeopathische geneesmiddelen staan beschreven. De Materia Medica van Boericke en Phatak is een van de meest gebruikte naslagwerken. Het homeopathisch geneesmiddel dat het geheel aan symptomen, gemoedstoestanden en modaliteiten van de patiënt het meest volmaakt representeert, wordt uiteindelijk in een geschikte potentie voorgeschreven aan de patiënt.

Opvolgende consulten

De patiënt dient na enkele weken terug te komen om het verloop van zijn of haar genezing te evalueren. De moderne homeopathische arts zal de patiëntgegevens direct bij de hand hebben dankzij het handige CRM-systeem. Ook de nieuwe gegevens kunnen worden toegevoegd tijdens het consult. Er wordt gekeken of hetzelfde homeopathisch geneesmiddel nogmaals nodig is of dat er een ander homeopathisch medicijn nodig is om de rest van de klachten op te ruimen.